РАЗЛИЧИТИ канали компресије, смањење буке: Садржи 4 канала за обраду сигнала, а такође са 4 независна канала компресије, прикупљени звук је подељен у различите фреквенцијске регионе за одвојену анализу, обраду и понављање, такође садржи оптимизацију детекције синхронизације говорног шума, слојевито смањење шума за смањење позадинске буке, поништавање звучне повратне спреге. Постоје различити режими за различите атмосфере, стандардни, режим смањења буке и теле спирала.

%д个搜索结果:

Прикажи бочну траку